المنت
المنت
المنت
المنت

المنت ضد اسید ، این نوع المنت مخصوص گرم کردن وانهای آبکاری میباشد که در طولها و قطهای مختلف طبق سفارش مشتری ساخته میشود.

این المنت دارای توان ها و ولتاژهای مختلف نیز میباشد که طبق سفارش مشتری نیز ساخته میشوند.

فروشگاه المنت سازی المنت کوروش قادر به ساخت انواع المنت ضد اسید ، المنت آبکاری ، المنت اسیدی ، المنت وان ، المنت کوارتز ، المنت شیشه ای اسیدی و المنت ضد نمک میباشد.

این مدل المنتها دارای سه مدل شیشه ای یا پیرکس یا کوارتز و استیل و تیتانیوم بوده که با توجه به نوع مواد اسیدی وانها انتخاب میشود، و مورد مصرف قرار میگیرد.

فرق المنت ضد اسید شیشه پیرکس روشن و المنت ضد اسید شیشه مات کوارتز به دوصورت هست.

توضیحات

المنت ضد اسید:
این نوع در تخصص برای گرم کردن وانهای آبکاری میباشد. این نوع المنت در طولها و قطرهای مختلف و ولتاژ و توانهای مختلف ساخته و ارائه میشود.
این مدل از المنت های صنعتی سه نوع مختلف را دارد.
۱_شیشه ای(پیرکس و کوارتز)
۲_استیل
۳_تیتانیوم
هر سه نوع برای وان های اسیدی استفاده میشود ولی بستگی به نوع اسید مدل های مختلف آن مورد مصرف قرار میگیرد. در کل طراحی آنها برای وان ها و مخازن اسیدی ساخته شده است.

این نوع المنت مخصوص گرم کردن وانهای آبکاری میباشد که در طولها و قطهای مختلف طبق سفارش مشتری در المنت سازی کوروش ساخته میشود.
المنت ضد اسید دارای توان ها و ولتاژهای مختلف نیز میباشد که طبق سفارش مشتری نیز ساخته میشوند.
فروشگاه المنت سازی المنت کوروش قادر به ساخت انواع المنت ضد اسید ، المنت آبکاری ، المنت اسیدی ، المنت وان ، المنت کوارتز ، المنت شیشه ای اسیدی و المنت ضد نمک میباشد.
این مدل المنتها دارای سه مدل شیشه ای یا پیرکس یا کوارتز و استیل و تیتانیوم بوده که با توجه به نوع مواد اسیدی وانها انتخاب میشود، و مورد مصرف قرار میگیرد.
فرق ضد اسید شیشه پیرکس روشن و المنت ضد اسید شیشه مات کوارتز به دوصورت هست.

المنت حرارتی ضد اسید

در واقع المنت ها برای این طراحی شدن که در هنگامه گرم کردن مواد اسیدی مخاطبان با مشکلات زیادی روبرو میشدن، این نوع المنت توسط فروشگاه المنت سازی المنت کوروش طراحی شده تا مورد مصرف مشتریان عزیز قرار بگیرد.

این مدل المنت از جمله المنتهای هست که مصارف زیادی در صنعت را دارا میباشد.

کارگاه المنت سازی قادر به ساخت المنت های ضد اسید با ولتاژ ۲۲۰ و ۳۸۰ میباشد، و همچنین میتواند المنتها رو در طول های بلند نیز طراحی کند.

المنت    المنت