المنت

المنت


المنت

یکی از محبوب ترین المنت حرارتی ، المنت سیلیکون کارباید است که با چندین نام تجاری مثل و گلوبار و استاربار یافت می شود. در مواقعی که دماهای بالا ، توان حداکثر و چرخه های زیاد و سنگین مورد نیاز است، از این المنت ها به طور گسترده در صنایع گرمایی استفاده می شوند.

عوامل موثر در عمر یک المنت سیلیکون کارباید ، نوع اتمسفر کوره، چگالی وات، دمای کار، نوع سرویس (پیوسته یا متناوب) و نگهداری را شامل می شود. نوع کوره، طراحی و بارگذاری نیز نقشی مهم بازی می کنند. المنت های گرمایش سیلیکون کاربیدی بسیار متنوع هستند، به عنوان مثال در هوا تا oC۱۶۵۰ کار می کند.

نام صنعتی : المنت سیلیکون کارباید | Silicon Carbide Heating Element

نام ها و انواعالمنت SiC | المنت سیلیکون کاربید | المنت سیلیکون کاربید

المنت سیلیکون کارباید المنت SiC

المنت سیلیکون کارباید چیست ؟

عموما یک المنت سیلیکون کارباید (SiC) که از یک میله لوله ای یا سیلندر اکسترود ساخته شده، از دانه های سیلیکون کاربیدی که با یکدیگر توسط فرایند واکنش پیوندی یا یک فرایند تبلور مجدد در دماهای بیشتر از  oC۲۱۵۰ ترکیب شده اند می باشد. نتیجه یک ماده پایدار شیمیایی با ضریب انبساط گرمایی کم و تمایل کم به تغییر شکل است. تبلور مجدد دانه های مناسبی از سیلیکون کاربید پدید می آورد که به عنوان پل یا نقاط اتصال بین دانه های بزرگتر، بدین ترتیب تشکیل مسیرهای رسانا را ممکن می کنند. تعداد پل های تشکیل شده مقاومت مواد را تعیین می کند- تعداد بیشتر، مقاومت کمتر. راز ایجاد المنت گرمایش خوب، کنترل فرایند تشکیل با ماده برای بهبود مقاومت الکتریکی مناسب است.المنت

المنت های SiC انتخاب محبوبی برای بسیاری از کاربردهای حرارتی هستند. این المنت ها در انواع مختلف شکل و اندازه موجودند. استفاده گسترده در کوره های الکتریکی متنوع دماهای بالا تا حداکثر oC1550 و دیگر دستگاه های گرمایش الکتریکی مانند صنایع آهن ربایی، سرامیک، متالورژی پودری، شیشه، متالورژی، ماشین آلات و غیره.المنت

ویژگی های المنت های SiC

این نوع المنت ها با توجه به نوع ساخت آنها ویژگی های متفاوتی دارند ، در ادامه به چند ویژگی کلی این نوع المنت ها اشاره خواهد شد .

 • استفاده از پودر SiC سبز با خلوص بالا به منظور اطمینان از بهترین پایه برای تولید المنت SiC کیفیت بالا.
 • میله المنت سیلیکون کارباید با فشار ۵۰۰ تنی اکسترود شده تا اطمینان حاصل شود که تمام طول آن یکنواخت و دارای چگالی بالا است.
 • سرعت انتقال گرما و مقاومت بسیار عالی بین نقطه گرم و نقطه سرد دارد تا از انتقال دمای بیش از حد به ناحیه سرد و آسیب به بدنه کوره جلوگیری شود.
 • تکنولوژی خاص برای گسترش یک لایه محافظ روی سطح ناحیه گرم، که مشخصا ویژگی ضد اکسایشی را افزایش داده و عمر سرویس را افزایش می دهد.

کاربردهای المنت سیلیکون کارباید

تمام المنت های Globar SG و SR قابل نصب به صورت افقی و عمودی هستند. ارتباط پایان یافته تک المنت های Globar SR آنها را به طور ایده آلی مناسب کاربردهای گوناگون می سازد، جایی که المنت های استاندارد Globar SG به آسانی قابل استفاده نیستند، مثل جایی که دسترسی آسان نیست یا در هر موردی که ارتباطات پایان یافته تک ضروری هستند.

المنت های Globar SG در طیف گوناگونی از کاربرد درکوره ها، از کوره های کوچک آزمایشگاهی تا فرایندهای گرمایش صنعتی بزرگ، در اتمسفرها و محدوده دماهای مختلف استفاده می شوند. المنت ها آزادی زیادی به طراحی کوره می دهند که همراه با نصب آسان و طول عمر زیاد، آن ها را انتخاب ترجیحی در بسیاری از کاربردها شامل شیشه، سرامیک، الکترونیک و صنایع فلزی و همچنین برای تحقیق و توسعه می کنند.المنت

انواع المنت سیلیکون کارباید

ما ۶ گونه مختلف المنت SiC بسیار متنوع و در اندازه ها و اشکال استاندارد داریم. میله همچنین می تواند سفارشی طراحی شود تا نیازهای گرمایشی ویژه شما از فرایندها و تجهیزات متنوع را برآورده کند.المنت

 • میله مستقیم نرمال (نوع GD)
 • دمبل (نوع GC)
 • شکل U
 • شکل W
 • مارپیچ تک (نوع SG)
 • مارپیچ دوگانه (نوع SD)

المنت SiC نوع SW (استاندارد)

المنت سیلیکون کاربید SW در محدوده دمایی بین oC۶۰۰ تا oC۱۴۰۰ در هر دو اتمسفر کنترل شده و هوا کاربرد دارند. اگرچه نوع اتمسفر استفاده شده، حداکثر دمای المنت مورد توصیه را تعیین می کند. این نوع از المنت های سیلیکون کاربیدی به هر دو شکل عمودی و افقی استفاده می شوند.المنت

المنت سیلیکون کارباید نوع U

المنت سیلیکون کاربید شکل U از دو میله سیلیکون کاربایدی با قطر یکسان ساخته شده است. هر میله دارای دو ناحیه داغ و سرد با مقاومت یکسان است. دو میله با SiC مقاومت کم متصل شدند. همچنین، اتصال دهنده می تواند طبق نیازمندی های مختلف به عنوان نگهدارنده استفاده شود.المنت

المنت سیلیکون کاربید نوع W

المنت های سه فازی در دو نوع موجود هستند: SGC (دمبل) و SGD(استاندارد). این المنت سیلیکون کارباید خود-پیوند تشکیل شده از تبلور مجدد سیلیکون کاربید در دمای بالا تشکیل می شوند. این المنت از سه میله سیلیکون کاربید دارای خلوص بالا که در یک انتها با یک میله عرضی سیلیکون کارباید متصل شده اند ساخته شده است. المنت های SGC برای نصب عمودی در حمام های شیشه شناور و المنت های SGD برای نصب افقی طراحی شده اند. آنها را می توان مستقیما روی منبع برق سه فازی متصل کرد و نوع خروجی یک طرفه ای است که اجازه بیرون کشیدن خروجی ها از سقف کوره را می دهد.المنت

سیلیکون کاربیدی مارپیچی تک و سیلیکون کاربیدی مارپیچ دوگانه

آن ها از پودر سیلیکون کاربید ساخته شده اند و دارای دو شکل هستند: المنت سیلیکون کارباید مارپیچ تک و دوگانه. در همه ی انواع اجاق ها و کوره ها از این نوع المنت ها استفاده می شود.

المنت سیلیکون کارباید SiC

استفاده از المنت ها در اتمسفرهای مختلف

برخی المنت های SiC می توانند در دماهای تا حدود oC۱۶۵۰ در هوا و اتمسفرهای خنثی کار کنند. دمای کار حداکثر نوع LL/RR oC۱۵۳۸ است. این ها دمای سطح المنت هستند و دماهای کار کوره نتیجه شاید تا oC 30کاهش خواهد یافت و بیشتر به طراحی کوره وابسته خواهد بود. برخی اتمسفرها در دمای معین، طول عمر المنت را کوتاه می کند. همچنین، نقطه شبنم اتمسفر و بارگذاری وات روی المنت معیارهایی هستند که ترکیب می شوند تا روی عمر المنت را اثر گذارد.المنت

المنت های سیلیکون کارباید می توانند در دماهای در حدود oC۱۳۰۰ در هیدروژن و اتمسفرهای آمونیاک تفکیک شده عمل کند. اگر دمای oC۱۳۷۰ افزایش یابد، در اتمسفرهای حاوی نیتروژن، سیلیکون نیترید تشکیل خواهد شد. گاز گرمازا را تا محتوای کربن مونوکسید ۱۸٪ می توان استفاده کرد. در اتمسفر کربنی، المنت های SiC تمایل به برداشتن کربن دارند. این فرایند کند بوده و افت مقاومت را می توان با تغییر تدریجی آمپراژ نشان کرد – اثر مضر کربن o روی المنت –  .المنت

با این وجود، این می تواند بخش هایی از المنت را اتصال-کوتاه کند و نتیجتا بار الکتریکی روی بخش در حال حفاظت را افزایش داده و عمر را کوتاه می کند. کربن را می توان با متوقف کردن اتمسفر و وارد کردن هوا به محفظه کوره در فواصل دوره ای سوزاند. رطوبت اضافی ، متان و بخارات هیدروکربنی را باید در محدوده دمایی کوره که المنت ها قرار دارند نگه داشت. ترکیب بارگذاری وات المنت، دما و اتمسفر باید در توازن در همه دماها قرار گیرد و حدود مورد توصیه نباید نادیده گرفته شود.المنت

خصوصیات المنت SiC

خصوصیات این نوع از المنت ها با توجه به کاربرد مورد نظر باید بیان گردد ، بطور کلی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

 

 • استحکام زیاد و مقاومت شوک بسیار عالی
 • منبع گرمایی بی صدا و بدون آلایندگی هوا
 • ضد اکسایش
 • ضد خوردگی
 • عمر سرویس طولانی
 • تغییر شکل جزئی
 • نصب و نگهداری آسان
 • سرعت ویژه عالی مقاومت ناحیه گرما و مقاومت پایانی سرد
 • پرهیز از دمای بیش از حد انتهاهای سرد به منظور آسیب زدن به بدنه کوره
 • ذخیره انرژی

نکات پیرامون استفاده و نصب المنت SiC

در هنگام استفاده از المنت سیلیکون کارباید باید به نکات زیر دقت کرد :

 1. هیتر باید در برابر رطوبت در هنگام ذخیره سازی و نصب محافظت شود تا از عملکرد هیتر اطمینان حاصل شود.
 2. هیتر سخت و شکننده است، لطفا هنگام مونتاژ و نگهداری مراقب باشد تا به آن آسیب نرسد.
 3. زمانی که کوره الکتریکی در ابتدا کار می کند، ولتاژ می بایست به کندی افزود شود و در یک مرتبه نمی تواند کاملا بارگذاری شود. در غیر این صورت جریان بزرگتر باعث آسیب به هیتر می شود.
 4. زمانی که هیتر صدمه ببیند و نیاز به تعویض داشته باشد، مقاومت هیتر جدید باید مقاومت افزایشی را همراهی کند. اگر بسیاری از هیترها آسیب ببینند یا مقاومت بسیار افزایش یابد، هیتر باید عوض شود.المنت

مواردی که باید قبل از خرید المنت سیلیکون کارباید آنها را مشخص کرد

بدلیل تنوع این نوع المنت ها ، بهتر است قبل از سفارش موارد زیر را مشخص کنید :

 1. نوع المنت سیلیکون کارباید
 2. قطر: OD
 3. طول ناحیه گرمایش: HZ
 4. طول ناحیه سرمایش: CZ
 5. طول کل: OL
 6. لطفا فاصله مرکزی را زمانی که نوع U و نوع W را نیاز دارید مشخص کنید.

گریدها و فروش المنت سیلیکون کارباید به چه صورت است ؟

فروش المنت سیلیکون کاربید هم به صورت آزماشگاهی و هم به صورت صنعتی موجود می‌باشد. همچنین برای اطمینان از کالای ارسالی مطابق با نیاز مشتری ، بهتر است ابتدا با کارشناسان این شرکت تماس حاصل گردد.

المنت های سیلیکون کارباید این شرکت در گریدهای مختلف عرضه شده و با توجه به نیاز مشتری قابل ارائه است.المنت

 1. المنت سیلیکون کاربید کانتال
 2. المنت سیلیکون کاربید چینی
 3. المنت SiC اروپایی
 4. المنت سیلیکون کاربید

قیمت المنت سیلیکون کاربید چقدر است ؟

قیمت المنت SiC و در کل بسیاری دیگر از محصولات این شرکت کاملا بستگی به این دارد که شما چه گرید و کیفیتی از این محصول را برای استفاده نیاز دارید.

محصولات این شرکت هم به صورت وارداتی، از کشورهای شناخته شده در این صنعت بوده و هم بصورت داخلی موجود می‌باشد که با توجه به کیفیتی که شما نیاز دارید ارسال می‌گردد.المنت

لذا برای خرید المنت سیلیکون کاربید بهتر است قبل از هرچیز کیفیت مورد نیاز خود را مشخص کنید.

ریسک خرید المنت سیلیکون کارباید بی کیفیت چیست ؟

اگر در هنگام خرید المنت سیلیکون کارباید نسبت به خصوصیات و ویژگیهای لازم آنها آگاهی لازم را دارید و همچنین بر کاربرد هر کدام اشراف کامل دارید ریسکی در خرید شما وجود نخواهد داشت. از طرفی بی دقتی در انتخاب و استفاده از محصول بی کیفیت، منجر به هدر رفتن سرمایه شما شده و بازده کاری شما را پایین خواهد آورد.المنت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *