خرید المنت سرامیکی

خرید المنت سرامیکی

خرید المنت سرامیکی


خرید المنت سرامیکی

 

تعمیر ساده و رفع مشکلات رایج کولر گازی

 

در این مقاله قصد داریم به طور مختصر خرابی و نقص های کولر گازی، راهکارها و تعمیرهای خانگی آنها را بیان کنیم که تا

حدود زیادی می تواند در کاهش هزینه های تعمیرات مؤثر باشد:

 1. کولر گازی روشن نمی شود. در این صورت،
 • مشکل از پریز، دوشاخه یا سیم رابط کولر است.

ابتدا از سلامت پریز و دوشاخه و وجود برق مطمئن شوید. سپس بدنه  کولر را با احتیاط جدا نموده و پس از اتصال دوشاخه به پریز،

توسط ولت متر میزان برق را در ترمینال اصلی مورد اندازه گیری قرار دهید. اگر در ترمینال اصلی ولتاژ وجود نداشت ابتدا دو شاخه و سپس

سیم رابط را تعویض نمایید. البته در صورتی که در بررسی دوشاخه، عیب خاصی مشاهده نشده باشد.

در بعضی از کولر گازی ها کلید قدرت وجود دارد که در واقع فاز اصلی مدار از این کلید عبور می کند. در صورتی که کلید قدرت معیوب است،

به سبب عدم وجود فاز در مدار، عیب ۱ مشاهده می شود. کلید قدرت  را می توان پس از خارج نمودن دوشاخه از پریز مورد آزمایش قرار داد،

بهتر است یکی از سر سیم ها را جدا کنید.

اهم متر را بر روی رنج R*1 قرار داده و رابط ها را به پایه های کلید متصل سازید. اگر کلید سالم باشد با قرار دادن آن بر روی حالت OFF

عقربه به سمت بی نهایت باز می گردد.

 • ممکن است سیم های رابط بین پنل داخلی و خارجی کولر گازی قطع شده باشند.

در صورتی که در سیم کشی مدار اصلی، یکی از سیم های فاز یا نول قطع شده باشد، عیب ۱ به وجود می آید. بنابراین بایستی

صحت اتصالات تا محل انشعاب بین ترموستات و کلید موتور فن بررسی شود.

 1. کلید فن کولر گازی را روی تمام حالت ها قرار داده ایم اما با وجود اینکه کمپرسور عمل می کند، فن روشن نمی شود.
 • یکی از ورودی های فاز یا نول اصلی فن قطع شده است.

در این حالت، یکی از احتمالات این است که فاز کلید چند حالته و یا نول خود موتور فن قطع شده باشد. بنابراین ضمن بررسی دو خط مذکور،

در صورت مواجه با پارگی و یا جداشدن سیمی از کنتاکت خود، عیب را بر طرف سازید تا فن به کار خود ادامه دهد.

 • ممکن است کلید فن خراب باشد.

در ابتدا، کولر گازی را از برق جدا نموده و کنتاکت های کلید فن را جدا کنید. سپس یکی از رابط های اهم متر را روی کنتاکت ورودی فاز قرار دهید.

با زدن کلید، باید با اتصال رابط دوم اهم متر برروی یکی از پایه ها، عقربه منحرف شده و در حدود صفر بایستد.

در حالت ۲، کلید رابطین اهم متر بر روی کنتاکت مشترک و یکی دیگر از پایه ها ارتباط نشان خواهد داد و از آن جا که فن به هیچ وجه روشن نمی شود

در آزمایش کلید هیچ کدام از حالت های کلید انحراف عقربه در اهم متر را ایجاد نمی سازد، کلید را تعویض کنید تا موتورفن با حرکت کلید راه افتد.

 • ممکن است خازن راه انداز موتور فن خراب باشد.

در حالتی که مشکل از خازن باشد، با حالت ۱ کلید فن، موتور صدای هوم مانند داده و شروع به آمپرکشی می کند که اگر به موقع کلید فن

در حالت خاموشی قرار نگیرد، سوختن موتور فن را به دنبال خواهد د اشت. چنین واکنشی در سایر حالت های کلید فن نیز با کمی شدت یا

ضعف ممکن است رخ دهد. خازن راه انداز موتور فن را از مدار خارج نموده و پس از تخلیه به یکی از روش های گفته شده در مبحث تست خازن ها

آن را آزمایش نمایید. در صورتی که خازن معیوب باشد آن را تعویض نمایید. از آن جا که ساختمان و کارکرد موتور فن کمی پیچیده است، تشخیص سیم

پیچ معیوب و رفع عیب آن تا حدودی مشکل است و توصیه می شود موتور را به تعمیرکاری مجرب واگذار کنید.

۳-موتور فن کولر گازی فعال اما کمپرسور غیر فعال است. در این حالت،

 • فاز یا نول اصلی کمپرسور قطع است.

در این صورت، لازم است سیم های رابط بررسی شده و اگر سیمی از محل اتصال خود خارج شده باشد، نسبت به اتصال مجدد آن اقدام نمایید.

خرید المنت سرامیکی

 

 • ترموستات کولر گازی خراب است.

در این حالت، دوشاخه کولر را از پریز خارج کنید و پس از جدا نمودن سیم های رابط، ترموستات رابط های اهم متر را به آن متصل نمایید.

با حرکت ترموستات (ولوم ترموستات) در جهت عقربه های ساعت، عقربه اهم متر منحرف شده و در حدود عدد صفر می ایستد و با قطع ترموستات

عقربه به سمت بی نهایت باز می گردد.

در صورتی که به هنگام تست کلید، موارد بالا مشاهده نشد مطمئن می شویم که کلید ترموستات معیوب است و لازم است ترموستات را تعویض نمایید.

نکته: توجه داشته باشید حتماً هنگام خرید ترموستات جدید، ترموستات مختص کولر گازی را خریداری نمایید.خرید المنت سرامیکی

 • اورلود، دائماً در حالت قطع است.

توجه داشته باشید که در حالت عادی، کنتاکت های اورلود به هم متصل هستند و این اتصال به وسیله اهم متر قابل مشاهده است.خرید المنت سرامیکی

در غیر این صورت، اورلود با شماره کد مشابه خود تعویض می شود. البته توجه داشته باشید که لدر اکثر کولر های گازی اورلود درون پوسته آهنی

کمپرسور تعبیه شده که در این صورت رفع مشکل به وجود آمده قدری پیچیده تر می شود.خرید المنت سرامیکی

 • نقص از کمپرسور است.

ترجیحاً کمپرسور کولر گازی را در حال اتصال به برق، مورد آزمایش قرار دهید. کولر را روشن کنیدو موتور فن را به حرکت اندازید.

همچنین ترموستات را در حالت روشن قرار داده و اگر از قبل سر سیم های موتور را شناسایی نموده اید، ابتدا ولتاژ دو سر اصلی و مشترک

و کمکی را مورد اندازه گیری قرار دهید. حال اگر ولتاژ کافی به هر دو سیم پیچ می رسد اما حرکت نمی کند لازم است تا کمپرسور را تعمیر یا

تعویض نمایید.خرید المنت سرامیکی

 • مشکل از خازن راه انداز کمپرسور کولر است.

در حالتی که به محض حرکت ترموستات در جهت عقربه های ساعت، موتور کولر،  تمایل به حرکت از خود نشان می دهد اما به راه نمی افتد،

مشکل از خازن راه انداز کمپرسور است.خرید المنت سرامیکی

عموماً این حالت کمپرسور توسط کم نور شدن لامپ های روشنایی منزل قابل رویت و تشخیص است. به واسطه جریان اضافی که کمپرسور

در این حالت می کشد، اورلود نیز عمل می کند وخازن را از مدار خارج نموده و پس از تخلیه به یکی از روش های گفته شده در مبحث، خازن های

آن را آزمایش کنید. در صورتی که تشخیص داده شد که مشکل از معیوب بودن خازن است، نسبت به تهیه خازن جدید اقدام نمایید.خرید المنت سرامیکی

خرید المنت سرامیکی

 1. کمپرسور و فن هردو در حال کارند اما خنک کنندگی کولرگازی بسیار کم است. در این صورت،
 • ترموستات تنظیم نیست.

اولین قدم تنظیم ترموستات است. برای این کار آن را بر روی درجه مناسب تنظیم کنید تا سرمایی که کولر ایجاد می کند پاسخگوی نیاز محیط باشد.

 • ممکن است موتور فن، نیم سوز شده باشد.

در صورتی که سرعت فن تقلیل یابد سرمای کمتری وارد محیط می شود. اولین پیامد این کاهش سرعت، عملکرد کم کیفیت کولر خواهد بود.

بنابراین لازم است موتور فن را به تنهایی مورد آمپرکشی قرار دهید. اگر جریان اضافی می کشد، نیم سوز است و باید با کمک و مشاوره

تعمیرکار یک حرفه ای، سیم پیچی فن را تجدید نمایید.خرید المنت سرامیکی

 • فیلتر خروجی هوای پنل داخلی کثیف است.

پس از خروج فیلتر ضمن بررسی به مندرجات دفترچه های راهنما، آن را کاملاً تمیز نمایید.خرید المنت سرامیکی

 • مسیر ورودی هوا مسدود است.

توسط یک فرچه ورودی های هوا به داخل را تمیز نمایید.خرید المنت سرامیکی

 • یاتاقان های محور فن، خراب است .

صحت عملکرد یاتاقان ها در سرعت محور فن بسیار حیاتی است. در واقع، خرابی آنها ضمن کاهش هوای خروجی، صدای شدیدی را نیز ایجاد می سازد.

در صورت وجود عیب در یاتاقان ها نسبت به تعویض آنها اقدام نمایید.خرید المنت سرامیکی

 • بدنه کولر گازی برق دارد.

اتصال بدنه ممکن است از کمپرسور یا فن، خازن ها و یا سیم های رابط باشد. برای رفع مشکل، ابتدا ارتباط الکتریکی با مدار را قطع نمایید.

در صورتی که اتصال بدنه از بین برود، یکی از آنها دارای اتصال  بدنه است. هر کدام از مصرف کننده ها را جداگانه به وسیله اهم متر یا لامپ

سری تست نمایید و در صورت برخورد با قطعه معیوب، ‌سایر اتصالات را به شکل اولیه باز گردانید و اتصال بدنه را رفع نمایید. در حالتی که

با قطع مصرف کننده های  مدار، اتصال بدنه همچنان بر قرار باشد، سیم بندی مدار را باید تعویض نمایید.خرید المنت سرامیکی

 

 • سرمای کولرگازی بیش از حد است و علیرغم کار مداوم، اتومات نمی کند.

علت این عیب می تواند جوش خوردن کنتاکت های کلید درون ترموستات باشد. برای حل این مشکل، ولوم ترموستات را در جهت خلاف

عقربه های ساعت (به سمت صفر) بچرخانید. اگر ترموستات خاموش نشد آن را تعویض کنید. البته می توان قاب مخصوص ترموستات را جدا نموده

با سمباده کشی سطح کنتاکت ها، از آن ها مجدداً استفاده نموده، اما  تجربه نشان داده است کنتاکت های جوش خورد پس مدتی مجدداً دچار

همین عیب می شوند، زیرا سطح پلاتین ها فرسوده شده است.خرید المنت سرامیکی

بهترین و منطقی ترین کار در این مرحله، تعویض ترموستات است زیرا  کار مداوم کولر به کمپرسور آسیب می رساند و در مقابل قیمت ترموستات،

تعمیر کمپرسور به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست. این عیب می تواند از خروج لوله بالب ترموستات کولر گازی از جایگاه خودش نیز باشد. همچنین

این عیب می تواند به خاطر ایجاد حفره باریکی در سیستم گاز ترموستات نیز باشد. در صورتی که کلید ترموستات سالم است و لوله بلوی نیز در محل

خودش است، گاز درون ترموستات از حفره باریکی خارج می شود. طبیعی است در این حالت می بایست ترموستات را تعویض نمایید. اگر سیم بندی

مدار را تغییر داده اید و یا تجدید نموده اید، یکی از احتمالات، خطای انسانی در سیم بندی مداراست. در نتیجه، مدار را مجدداً مورد بررسی قرار دهید.

خرید المنت سرامیکی

 • با قرار دادن کلید قدرت کولر گازی بر حالت ONفیوز مخصوص کولر و یا فیوز منزل قطع می شود.

 

یکی از مشکلات رایج برقراری اتصال کوتاه است که عموماً به علت فاسد شدن عایق خازن های راه انداز می باشد. جهت بررسی

و رفع این مشکل، در پوش کولر را جدا نموده و به ظاهر خازن ها توجه نمایید. وجود هر گونه شکاف یا سوختگی در بدنه خازن ها،

به منزله معیوب بودن آنهاست و لذا باید خازن را تعویض کنید.خرید المنت سرامیکی

اتصال کوتاه می تواند در کمپرسور یا فن نیز رخ دهد، از این رو سیم های رابط آن ها را جدا نموده و کولر گازی را مجدداً روشن نمایید.

اگر اتصال کوتاه صورت نگرفت، دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد: یا کمپرسور دچار اتصالی است و یا موتور فن. هر کدام را جداگانه بررسی

قرار داده و رفع عیب نمایید. در نهایت، با همه این اقدامات، اگر با توجه به خارج نمودن فن و کمپرسور از مدار، همچنان اتصال کوتاه رخ دهد،

لازم است کل سیم بندی مدار را تعویض نمایید.

 • باد خروجی از کولر گازی به میزان کافی خنک نیست.

روشن نشدن کمپرسور می تواند یکی از علت های گرم بودن باد تولیدی از کولر باشد. در صورتی که پروانه خنک کننده کندانسور هرز

گرد شده باشد و عمل خنک شدن گاز درون آن به درستی انجام نشود، سرمای ایجاد شده توسط کولر، دمای لازم و رضایت بخش را ندارد و

به هیچ وجه قابل مقایسه با شرایط خنک شدن گاز درون کندانسور نخواهد بود. مورد مذکور را می توان با برداشتن دریچه کولر و یا جدا نمودن

در پوش کولر مشاهده و رفع عیب نمود.

توجه به این نکته کلی و البته مهم لازم است که در صورتی که مشکل نشت گاز فریون وجود داشته باشد می بایست توسط تعمیر کاری مجرب

و به وسیله فشار دهی محل نشت، محل آن مشخص شده و پس از جوشکاری و آزمایش مجدد به وسیله فشار دهی ‌هوای درون لوله ها به

وسیله وکیوم پمپ (پمپ تخلیه هوا) تخلیه شده و سپس شارژ گاز صورت پذیرد.خرید المنت سرامیکی

علت احتمالی دیگر گرم بودن باد خروجی کولر، طولانی بودن توقف های ترموستات است که در نتیجه آن، میزان تبرید کولر شدیداً کاهش می یابد.

برای این منظور باید ترموستات را تنظیم نمایید.خرید المنت سرامیکی

المنت

خرید المنت سرامیکی

خرید المنت سرامیکی

خرید المنت سرامیکی

خرید المنت سرامیکی

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *