المنت فلنج دار

المنت فلنج دار

المنت فلنج دار   انواع سیستم های موجود در موتورخانه   به محل قرارگیری تجهیزات تأسیساتی یک ساختمان، موتورخانه می گویند. بی ... ادامه مطلب
المنت میله ای

المنت میله ای

المنت میله ای   مزایا استفاده از دست خشک کن بهداشت دست جنبه بسیار مهمی در جلوگیری از شیوع بیماریهای ... ادامه مطلب