المنت تسمه ای

المنت تسمه ای

المنت تسمه ایترمومتر دیجیتال ترمومتر دیجیتال   یکی از پارامترهای قابل اندازه گیری که در صنعت از اهمیت ویژه ای ... ادامه مطلب
المنت فلنج دار

المنت فلنج دار

المنت فلنج دارترمومتر الکلی   ترمومتر الکلی    کارکرد این ترمومتر، شبیه دماسنج جیوه‌ای است با این تفاوت که در ... ادامه مطلب
المنت سرامیکی

المنت سرامیکی

المنت سرامیکی ترمومتر ابزاری است که دما یا گرادیان دمایی را اندازه می گیرد. یک ترمومتر دارای دو عنصر اصلی ... ادامه مطلب